Betrouwbare diagnostiek in de buurt
Zoek uw prikpost:
 

Historie

Diagnostiek Brabant (DB) startte 1 mei 2013 haar activiteiten als gezamenlijk initiatief tussen het Diagnostisch Centrum Tilburg (DCT), het St. Elisabeth ziekenhuis en het TweeSteden ziekenhuis (externe prikdiensten en Lijn 2).

Samen verwoordden zij de volgende doelstellingen voor DB:

  • de huisarts maximaal ondersteunen door het bieden van een breed pakket aan diensten met een hoge kwaliteit;
  • platform creëren voor visieontwikkeling en uiteindelijke inrichting van de regionale ketenzorg tussen eerste en tweede lijn in de regio Midden-Brabant;
  • doelmatig gebruikmaken van de diagnostische voorzieningen in de ziekenhuizen en het handhaven van het kwalitatief goede aanbod van deze diagnostiek;
  • de transmurale zorgketen in de regio intact houden, wat de kwaliteit en veiligheid van de zorg voor onze patiënt ten goede komt.