Betrouwbare diagnostiek in de buurt
Zoek uw prikpost:
 

Missie en visie

Missie

DB brengt de poortwachtersfunctie van de huisartsen en de specialistische kennis van het St. Elisabeth ziekenhuis-TweeSteden ziekenhuis bij elkaar. Samen zorgen we voor de beste diagnostische zorg in de buurt.

DB faciliteert de huisarts en andere verwijzers en slaat een brug tussen de eerste en tweede lijn. DB staat voor doelmatige, zuinige, specialistische en de beste diagnostische zorg voor iedereen, dicht in de buurt. DB ontzorgt, faciliteert, denkt mee, deelt kennis en stroomlijnt informatie zodat de focus van de verwijzer op de patiënt blijft.

Doordat huisartsen, specialisten en DB gebruikmaken van dezelfde informatiesystemen, gaat er geen informatie verloren en voorkomen we dubbeldiagnostiek.

Visie

Een sterk veranderende maatschappij, vraagt om innovatieve zorgverleners. Ook in de eerstelijnszorg zijn de veranderingen de komende jaren groot. Daarnaast worden de patiënten - heel begrijpelijk - steeds meer kritische consumenten, wat vraagt om een klantgerichte aanpak.

Diagnostiek Brabant (DB) speelt hierop in door:

  • een vertrouwd gezicht te zijn voor de patiënt, met gekwalificeerde medewerkers;
  • continu te investeren in kennis en technische ondersteuning;
  • maatwerk in diagnostiek te bieden op korte afstand van de patiënt;
  • gebruik te maken van nabije zorgverleners;
  • bruggen te slaan tussen eerstelijns en tweedelijnszorg.

Innovatief en klantgericht
DB investeert in scholing en opleiding van haar medewerkers en in technische ondersteuning om vernieuwend en klantgericht te zijn. Als vanzelfsprekend maakt DB hierbij zoveel mogelijk gebruik van de kennis en mogelijkheden van de samenwerkende ziekenhuizen en artsen.