Betrouwbare diagnostiek in de buurt
Zoek uw prikpost:
 

ECG in rust

U wilt onregelmatigheden in het hartritme opsporen of een verklaring vinden voor klachten die mogelijk door het hart komen en vraagt een ECG aan bij Diagnostiek Brabant (DB).

Indicatie

Volgens de NHG-Standaard is het nuttig om een inspannings-ECG te laten maken bij patiënten bij wie het met behulp van anamnese en lichamelijk onderzoek niet mogelijk blijkt de diagnose angina pectoris voldoende aannemelijk te maken of met voldoende zekerheid uit te sluiten (intermediaire kans op belangrijke coronairsclerose, atypische angina pectoris).

Contra-indicaties

 • instabiele angina pectoris;
 • myocardinfarct in afgelopen 6 maanden;
 • Relatieve contra indicaties;
 • rust-ecg toont tachy- of brady-aritmie, ischemie, (hypertrofische) cardiomyopathie of LBTB;
 • ventriculaire- of supraventriculaire ritmestoornissen, WPW syndroom;systolische bloeddruk >200 mmHg;
 • diastolische bloeddruk >110 mmHg;
 • aortastenose;
 • pacemaker/ICD;
 • manifest hartfalen;
 • acute pericarditis, myocarditis of endocarditis;
 • recente diep veneuze trombose of longembolie/infarct;
 • koorts vier weken voorafgaande van dit onderzoek;
 • onder behandeling bij een cardioloog;
 • patiënt kan niet fietsen of lopen;
 • leeftijd jonger dan 18 jaar.

Bij aanwezigheid van één of meer contra-indicaties wordt de huisarts geadviseerd met een cardioloog te overleggen, dan wel te verwijzen.

Aanvragen

Een ECG in rust vraagt u aan via het aanvraagformulier (te downloaden via de webshop) of via ZorgDomein.

 • Als u het aanvraagformulier gebruikt, maakt uw patiënt zelf een afspraak via het klantcontact centrum, telefoonnummer 013-539 36 36.
 • Komt de aanvraag via ZorgDomein dan neemt het KlantContactCenter DB contact op met de patiënt voor het maken van een afspraak.

Procedure

Biometristen van DB maken de ECG. Een cardioloog beoordeelt het vervolgens.

Uitslag

U ontvangt de uitslag via DB in uw HIS.

Folder

Lees meer in de folder