Betrouwbare diagnostiek in de buurt
Zoek uw prikpost:
 

Enkel-arm index (PAV)

De enkel-armindex wordt gebruikt voor het vaststellen van perifeer arterieel vaatlijden (PAV). Door het vergelijken van de systolische bloeddruk aan de arm en het been ontstaat een indruk van de arteriële vaatdoorstroming. De hoogte van de enkel-arm index is een goede voorspeller van de ernst van het vaatlijden en van de kans op vaatproblemen in de toekomst. Hoe u dit onderzoek aanvraagt en hoe het gaat, leest u hier.

Indicaties volgens NHG

De EAI wordt bepaald bij patiënten:

  • die bij anamnese of lichamelijk onderzoek aanwijzingen hebben voor perifeer arterieel vaatlijden (PAV);
  • bij wie al eerder PAV geconstateerd is en die meer klachten hebben gekregen.

Contra-indicatie

Er zijn geen absolute contra-indicaties voor het uitvoeren van een enkel-arm indexmeting. Relatieve contra-indicaties zijn volgens de werkgroep:

  • boezemfibrilleren;
  • (lymf)oedeem aan beide armen of benen.

Aanvragen

Een enkel-arm index vraagt u aan via ZorgDomein.

  • Komt de aanvraag via ZorgDomein dan neemt het klantcontact centrum DB contact op met de patiënt voor het maken van een afspraak.

Procedure

De enkel-armindex meten we met behulp van een Doppler-apparaat. De patiënt neemt het aanvraagformulier mee, een verzekeringsbewijs en een geldig identiteitsbewijs. Het onderzoek is niet pijnlijk en neemt ongeveer twintig minuten in beslag. Een biometrist van DB voert het onderzoek uit.

Uitslag

Beoordeling van de uitslag gebeurt door een bevoegd arts van DB.