Betrouwbare diagnostiek in de buurt
Zoek uw prikpost:
 

Holter (24 uurs ECG incl. ECG in rust)

Contra-indicaties

Er zijn geen absolute contra-indicaties.

Relatieve contra-indicaties

Relatieve contra-indicaties zijn:

 • dementie of verwardheid;
 • leeftijd < 16 jaar;
 • NYHA klasse IV hartfalen*;
 • Myocard infarct < 3 maanden*;
 • instabiele angina pectoris*;
 • hartkloppingen die gepaard gaan met hemodynamische verschijnselen zoals pijn op de borst,
 • benauwdheid of wegrakingen*;
 • klepchirurgie*;
 • ICD (implanteerbare cardioverter-defibrillator)*;+;
 • relevante ritme- of geleidingsstoornis op rust-ECG inclusief WPW-syndroom (Wolff-Parkinson-White)*.
 • Bij gebruik van elektroden:
 • allergie voor elektroden of gel;
 • zeer dunne huid en huidproblemen (bijvoorbeeld brandwonden op de thorax).

* In overleg met de behandelend cardioloog kan een holter toch overwogen worden.
+ De recorder kan niet bestand zijn tegen de hoge voltages van een ICD.

Aanvragen

Een holter vraagt u aan via het aanvraagformulier (te downloaden via de webshop) of via ZorgDomein.

 • Als u het aanvraagformulier gebruikt, maakt uw patiënt zelf een afspraak via het klantcontact centrum, telefoonnummer 013-539 36 36.
 • Komt de aanvraag via ZorgDomein dan neemt het klantcontact centrum DB contact op met de patiënt voor het maken van een afspraak.

Procedure

De patiënt draagt gedurende 24 uur de recorder dag en nacht mee. Bij de eerste afspraak worden er ECG-elektroden op de borst van de patiënt geplakt. Een medewerker van Diagnostiek Brabant legt de patiënt het gebruik van het apparaat uit. Zodra de patiënt klachten krijgt, drukt hij op de knop van de recorder. Na 1 dag brengt de patiënt het apparaat terug op de afgesproken tijd en plaats. De recorder mag niet in aanraking komen met water en mag niet worden gedragen onder een elektrische deken of op een waterbed.

Uitslag

De registraties worden beoordeeld door een cardioloog. U ontvangt de uitslag met, zo nodig, een behandeladvies binnen 1-2 weken nadat het onderzoek is afgerond.

Meer informatie

Neem voor vragen of nadere informatie contact op met het klantcontact centrum DB via 013-539 36 36 of via info@diagnostiekbrabant.nl.

Folder

Lees meer in de folder