Betrouwbare diagnostiek in de buurt
Zoek uw prikpost:
 

Point of Care

Bij Point-Of-Care-Testing bij huisartsen (POCT) wordt de uitvoer en verwerking van laboratorium testen verplaatst van laboratoria naar de huisartsenpraktijk. DB levert meetapparatuur (urinestriplezer, CRP, Hba1c) en de daarbij horende meetmaterialen aan de huisarts, deze voert de metingen uit bij zijn patiënt en de gegevens worden verwerkt in de informatie systemen van de huisarts en het laboratorium.

Grote voordelen hiervan zijn:
• De test kan op elk moment van de dag worden uitgevoerd.
• Het resultaat is binnen enkele minuten bekend
• De handelingen om een meting uit te voeren zijn eenvoudig.

Diagnostiek Brabant hanteert een kwaliteitssysteem met als doel de POCT testen goed en naar tevredenheid van de gebruikers in te zetten in de dagelijkse huisartsenpraktijk. Behalve te werken met gerenommeerde en gecertificeerde leveranciers zijn ook medewerkers gecertificeerd. Zij zijn ook het 1e aanspreekpunt en geven indien nodig een training in de praktijk. Tevens wordt er gecontroleerd op naleving van de werkprotocollen en verrichtte controlemetingen van de testapparatuur. De analytische kwaliteit van de testapparatuur wordt o.a. geborgd door de 6 maandelijkse controles. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.