Veelgestelde vragen

Wellicht leven er bij u vragen die we eenvoudig kunnen beantwoorden. Kijk bij de veelgestelde vragen op deze pagina of wij het antwoord op uw vraag al hebben gevonden.

Moet ik een afspraak maken voor bloedafname?

Nee, u kunt uw bloed zonder afspraak laten afnemen op één van onze locaties

Hoe maak ik een afspraak?

Voor bloed prikken is een afspraak niet nodig. Voor de overige onderzoeken kunt u, nadat u een verwijzing van uw arts of verloskundige heeft gekregen, contact opnemen met het klantcontact centrum DB. Heeft uw huisarts de aanvraag digitaal gedaan dan nemen wij met u contact op voor het maken van een afspraak.

Hoe maak ik een afspraak voor een prik aan huis?

Dit kan alleen op aanvraag van uw huisarts. Voor het maken van een afspraak neemt u contact op met het klantcontact centrum DB. Als uw huisarts de thuisprik digitaal bij ons heeft aangevraagd, bellen wij u voor het maken van de afspraak.

Kan ik mijn afspraak verzetten?

Als u een afspraak heeft gemaakt die u wilt verzetten, kunt u contact opnemen met het klantcontact centrum DB.

Hoe en wanneer krijg ik de uitslag van het onderzoek?

Meestal is de uitslag van het bloedonderzoek of ander afgenomen materiaal aan het einde van de dag bekend. Houd er rekening mee dat sommige uitslagen echter wel een week in beslag kunnen nemen.

De uitslag wordt digitaal naar uw arts of verloskundige gestuurd. Hij/zij bespreekt met u de uitslag telefonisch of tijdens een afspraak op een met u afgesproken tijdstip. U maakt deze afspraak zelf.

Ik wil mijn bloed graag op een andere locatie laten afnemen dan op de uitnodigingsbrief staat. Kan dat?

Ja, dat kan. U kunt uw bloed op elke andere locatie van Diagnostiek Brabant (DB) afnemen. U hoeft dit vooraf niet bij DB aan te geven. Bekijk het overzicht van al onze locaties en openingstijden.  

Wat zijn de openingstijden van de prikposten?

Dit hangt af van de locatie. De gegevens van de locaties bij u in de buurt vindt u in het locatieoverzicht.

Waarom ontvang ik een factuur van DB?

Wij sturen u een factuur als u niet verzekerd bent, of als het onderzoek niet onder de basisverzekering valt. In dat geval kunnen wij de factuur niet indienen bij uw zorgverzekeraar. Daarom ontvangt u per post een factuur, nadat het onderzoek is uitgevoegd. De factuur kunt u vervolgens zelf indienen bij uw zorgverzekeraar. Afhankelijk van (de inhoud van) uw aanvullende verzekering zal uw zorgverzekeraar de factuur aan u vergoeden.

Wie kan ik bellen als een bloedafnamemedewerker laat is voor mijn thuisprik?

Mocht de medewerker na 12.00 uur nog niet bij u zijn langs gekomen? Neem dan telefonisch contact op met het klantcontact centrum DB.

Wat heb ik nodig om bloed te laten prikken?

U neemt mee uw gegevens:

  • Het aanvraagformulier verstrekt door uw zorgverlener;
  • Geldig legitimatiebewijs (identiteitsbewijs, paspoort of rijbewijs);
  • Verzekeringsgegevens (naam en klantnummer van uw ziektekostenverzekeraar, deze vindt u op uw verzekeringspas).

Moet ik nuchter zijn om bloed te laten prikken?

Voor sommige onderzoeken is het noodzakelijk dat u nuchter geprikt wordt. Als u nuchter moet zijn voor het bloedonderzoek, dan staat dit vermeld op uw aanvraagformulier.

Nuchter zijn betekent dat u de avond vóór het bloedonderzoek na 24.00uur niets meer mag eten of drinken. Alleen water en thee zonder smaakje, zonder suiker en zonder melk is toegestaan. Medicijnen mag u innemen met water.

Houdt u zich strikt aan de instructies van uw arts. Als u hier van afwijkt, kan dit de uitslag van het onderzoek en dus uw vervolgbehandeling nadelig beïnvloeden.

Mag ik mijn medicijnen innemen voor het bloedonderzoek?

Bij sommige bloedonderzoeken mag u van te voren de medicijnen niet innemen en/of er moet minimaal 12uur tussen de inname van de medicijnen en het bloed prikken in zitten.

Dit staat vermeld op het aanvraagformulier.

Kan ik zelf uitslagen bij het laboratorium opvragen?

Het is niet mogelijk om zelf uitslagen bij het laboratorium op te vragen. Dit heeft als reden dat uw arts bekend is met uw persoonlijk dossier en eventueel andere lopende onderzoeken. Alleen uw arts kan conclusies trekken voor de diagnose of behandeling.

Hoe kom ik aan een urinepotje?

Hebt u geen potje meegekregen van de aanvrager? Dan kunt u deze gedurende onze openingstijden op de prikpost gratis afhalen. De potjes zijn ook bij de apotheek te koop.

Vanaf welke tijd kan ik de bloedafnamemedewerker verwachten voor mijn thuisprik?

Vanaf 7.30 uur kan de bloedafnamemedewerker bij u zijn voor bloedafname.

Kan ik bij DB ook bloed af laten nemen met een ander formulier dan van DB?

Ja, ook met het bloedafnameformulier van willekeurig welke organisatie kunt u bij een prikpost van DB terecht.