Nieuws

Maatschappelijk verslag 2017

Onlangs is ons maatschappelijk jaarverslag gepubliceerd. Hierin leest u meer over DB als organisatie. Onder andere het profiel van DB, het bestuur, toezicht, bedrijfsvoering  en beleid worden verder toegelicht.

U kunt het maatschappelijk verslag hier lezen.
 

Lees verder »

Info Farmocogentica en Suikerabsorptietest aanvragen

Farmacogenetica aanvragen
•    90-95 procent van de Nederlandse bevolking is drager van één of meerdere allelafwijkingen voor de CYP enzymen
•    Van ongeveer 90 geneesmiddelen is inmiddels bekend via welke ‘CYP pathways’ ze worden gemetaboliseerd
•    30-40 van die middelen worden dagelijks in de eerste lijn voorgeschreven (o.a. analgetica en psychofarmaca)
•    De meeste huisartsen voorzien met 30-40 geneesmiddelen de dagelijkse praktijk

Lees verder »

Nieuw initiatief bloedafname DB en JBZ

Diagnostiek Brabant (DB) en het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) starten met het initiatief om voor elkaar de bloedafnames te verrichten op twee prikposten in het werkgebied Midden Brabant.
 
Met dit initiatief bieden we de inwoners in het adherentiegebied, van de ziekenhuizen JBZ en ETZ, de mogelijkheid om ‘in de buurt’ bloedafnames te laten verrichten. Door een efficiënte logistieke afstemming zorgen het JBZ en DB ervoor dat uitslagen zonder vertraging bij de aanvragers beschikbaar zijn.

Lees verder »

Lustrumsymposium DB

“Diagnostiek Brabant (DB) bestaat vijf jaar! En dat vinden wij een mooie mijlpaal om te vieren.” 
Na vijf jaar DB kijken de drie directieleden, Sandra van Amelsfoort, Karel-Jan van Tuijn en Jobien Olijhoek, vol trots terug: "Wij kijken terug op vijf mooie jaren waarin wij écht een bijdrage hebben geleverd aan de verbinding tussen de eerste- en tweedelijnszorg." 
Symposium
Op donderdag 7 juni organiseert DB voor relaties en samenwerkingspartners een lustrumsymposium om deze mijlpaal te vieren.
Lees verder »

Wijziging openingstijden prikposten

Tijdens de komende feestdagen vrijdag 27 april (Koningsdag), donderdag 10 mei (Hemelvaart) en maandag 21 mei (2e Pinksterdag) zijn alle prikposten gesloten.

Meer informatie omtrent openingstijden prikposten vind u hier.

Lees verder »

Introductie CKD-EPI formule

Introductie van de CKD-EPI formule voor de schatting van de glomerulaire filtratie snelheid (GFR). Vanaf week 12 is het KCHL de geschatte glomerulaire filtratiesnelheid gaan rapporteren op basis van een verbeterde formule, de CKD-EPI formule. De huidige eGFR-MDRD zal tijdelijk nog mee gerapporteerd worden om te wennen aan de nieuwe formule. De gehele nieuwsbrief vanuit KCHL over de CKD-EPI formule leest u hier.

Lees verder »

Update edifact-berichtverkeer

UPDATE 3 over de geconstateerde problemen met het Edifact-berichtenverkeer, naar aanleiding van de ingebruikname van het nieuwe EPD.
 
Als aanvulling op de mail van donderdag 5 april (UPDATE 2) vinden we het fijn u te kunnen melden dat alle in dit bericht genoemde problemen inmiddels zijn opgelost! Tests wijzen dit uit.

Nogmaals onze excuses voor het ongemak!!
 

Lees verder »

Wijziging inloop Radiologie

Het nieuwe Elektronische Patiënten Dossier dat het ETZ op 31 maart in gebruik neemt, vraagt om een uniforme werkwijze. Voor Radiologie betekent dit dat de inloopmogelijkheden voor patiënten gelijk moeten worden getrokken. Daarmee komt het inloopspreekuur echografie voor patiënten op ETZ Waalwijk te vervallen per 31 maart. Radiologisch onderzoek wordt vanaf 31 maart alleen nog op afspraak gedaan.

Lees verder »

EPIC: 30 maart ETZ zondagsdienst

Prikposten DB zijn geopend op 30 maart. Het ETZ houdt een zondagsdienst vanwege livegang EPIC. Spoedpatiënten worden wél gezien op de poliklinieken. U kunt spoedpatiënten insturen via de reguliere weg, zoals op iedere andere werkdag. ETZ doet op 30 maart alleen radiologische spoedonderzoeken. U kunt op 30 maart u materiaal voor Pathologie en Microbiologie gewoon aanbieden aan de koerier van DB.

Lees verder »

Nabepaling via Zorgdomein

Vanaf 1 maart komt de aanvraag voor nabepalingen beschikbaar via Zorgdomein. Mocht u als verwijzer een nabepaling aan willen vragen belt u zoals voorheen naar het klantcontact centrum en hier wordt gekeken of de nabepaling nog mogelijk is. Hierna vraagt u de nabepaling aan via Zorgdomein. Deze werkwijze is ingevoerd omdat de aanvraag herleidbaar moet zijn naar de aanvragend arts. Instructies voor het aanvragen van een nabepaling kunt u hier nalezen.

Lees verder »