Nieuws

Bravis- Scholingsavond doktersassistenten 24 juni regio Bravis

Op maandag 24 juni 2019 organiseert Diagnostiek Brabant (DB) in samenwerking met het Bravis Ziekenhuis een scholingsavond voor doktersassistenten werkzaam in de regio West-Brabant. Locatie: Aula van het Bravis Ziekenhuis, locatie Bergen op Zoom, Boerhaaveplein 1.

De volledige uitnodiging vind u hier. Voor deze scholing wordt accreditatie aangevraagd. Je kunt kosteloos deelnemen aan deze scholing.

Lees verder »

ETZ- Nieuwe bestelwijze POCT-materialen

Vanaf heden kunt u via de webshop POCT-materialen bestellen. Het huidige bestelformulier komt hiermee te vervallen. Via de webshop onder ETZ POCT-materialen kunt u eenvoudig zien welke materialen er te bestellen zijn. De bestelling zal uiterlijk binnen 2 werkdagen aan u geleverd worden. Bij een spoedbestelling graag even contact opnemen met het klantcontactcentrum.

Lees verder »

ETZ- Terugblik scholingsavond doktersassistenten 3 april

Op 3 april heeft de scholingsavond van DB voor doktersassistenten plaats gevonden. De opkomst was enorm, maar liefst 110 doktersassistenten waren aanwezig deze avond. Het was een leerzame avond met de volgende onderwerpen; Labonderzoek en uitslagen door Remco Horsen, klinisch chemicus ETZ en Onvervulde kinderwens door Esther Geenen, fertiliteitsarts, en Peggy van der Sanden, verpleegkundig consulent fertiliteit.

De volgende scholing voor doktersassistenten staat gepland op

Lees verder »

ETZ- Geen controle-afname meer nodig bij gebruik Coaguchek INR-Strips

In oktober 2018 hebben het KCHL en de Trombosedienst besloten om bij een hoge INR uitslag, deze waarde te controleren met een veneuze afname. Dit was het gevolg van een probleem met de CoaguChek strips, waardoor er in sommige gevallen onacceptabel grote verschillen werden gezien tussen de Coaguchek en laboratoriumwaarden. De Coaguchek wordt gebruikt in zowel het ETZ als bij thuisprikken door Diagnostiek Brabant en bij het zelfmeten door patiënten van de Trombosedienst.

Lees verder »
Uitbreiding DB: samenwerking Bravis ziekenhuis van start per 1 februari

Uitbreiding DB: samenwerking Bravis ziekenhuis van start per 1 februari

Op donderdag 13 december 2018 hebben het Bravis ziekenhuis en Diagnostiek Brabant (DB) een samenwerkingsovereenkomst getekend. Vandaag, 1 februari, zijn we officieel van start. Volgende week ontvangen we dan ook graag de eerste patiënten op een DB prikpost in de regio West-Brabant waarna het bloed wordt vervoerd naar de laboratoria van Bravis. Van aanvraag tot uitslag! We zijn trots dat we, naast de samenwerking met het ETZ ziekenhuis, nu ook in deze nieuwe regio de lokale zorgketen gaan versterken. 
Lees verder »

ETZ - Extra aandacht en acties nodig bij gebruik Coaguchek INR-strips

Vanuit de leverancier van de Coaguchek-INR-Strips zijn alle klanten op de hoogte gesteld van een probleem, waardoor er in sommige gevallen onacceptabel grote verschillen worden gezien tussen de Coaguchek en laboratoriumwaarden. Dit betreft alle INR-strips die op dit moment in gebruik zijn voor Coaguchek POCT bepalingen, in zowel het ETZ als bij thuisprikken door Diagnostiek Brabant en bij het zelfmeten door patiënten van de Trombosedienst. De gebruikers zijn reeds op de hoogte gebracht.

Lees verder »

ETZ - Info Farmocogentica en Suikerabsorptietest aanvragen

Farmacogenetica aanvragen
•    90-95 procent van de Nederlandse bevolking is drager van één of meerdere allelafwijkingen voor de CYP enzymen
•    Van ongeveer 90 geneesmiddelen is inmiddels bekend via welke ‘CYP pathways’ ze worden gemetaboliseerd
•    30-40 van die middelen worden dagelijks in de eerste lijn voorgeschreven (o.a. analgetica en psychofarmaca)
•    De meeste huisartsen voorzien met 30-40 geneesmiddelen de dagelijkse praktijk

Lees verder »

Laboratoriumdiagnostiek bij Geriatrie

Bij de aanvraag van laboratoriumdiagnostiek streven het KCHL en DB naar een zo efficiënt en rationeel mogelijk aanvraagpatroon. Dit is gebaseerd op huidige richtlijnen en standaarden van de NHG en NVKC, eventueel aangevuld met lokale afspraken en/of wensen. Bovendien willen we zo patiëntvriendelijk mogelijk omgaan met afgenomen materiaal, door dit efficiënt te gebruiken, met zo min mogelijk bloedafnames.

Lees verder »

ETZ Zorgverlenersportaal huisartsen

Het ETZ Zorgverlenersportaal maakt de uitwisseling van gegevens tussen huisartsen en medisch specialisten makkelijker. Huisartsen zien in het EPD zelf rechtstreeks digitaal patiëntgegevens van hun eigen patiënten (gekoppeld aan de AGB-code). Ook kunnen huisartsen via e-mail communiceren met specialisten van het ETZ. Op verzoek van huisartsen wordt het portaal nu versneld uitgerold.

Lees verder »

Leveringsproblemen suikerdrank SAT

De leveringsproblemen mbt de suikerdrank zijn opgelost. Patiënten kunnen zich melden op de bloedafname ETZ voor de SAT. U kunt het instructieformulier SAT downloaden ( zie webshop) en aan de patient meegeven.
 

Lees verder »