DB wordt Diagnovum!

Vanaf 10 februari 2020 gaat Diagnostiek Brabant verder als Diagnovum. Aanleiding hiervoor is de (voorgenomen) samenwerking met de Zeeuwse ziekenhuizen. Daarom is de naam Diagnostiek Brabant niet langer gepast. In 2020 dus een nieuwe naam voor DB: Diagnovum.

 

 

Nieuwe naam

Onze nieuwe naam is tot stand gekomen in een zorgvuldig proces in samenspraak met (vertegenwoordigers van) onze stakeholders. De nieuwe naam bestaat uit twee delen:

  1. DIAG, als deel van het woord ‘diagnostiek’, want we bieden méér dan alleen diagnostiek - denk aan DTO en nascholingen -, ook in de toekomst.
  2. NOVUM, “nieuw”: wij zijn een organisatie die met de tijd mee gaat, zichzelf als organisatie blijft vernieuwen in een veranderende omgeving. Ook investeren we in technische ondersteuning, zoals een volledig digitaal orderproces.

Verder blijven we in 2020 hetzelfde doen, met dezelfde hoge kwaliteit en dezelfde vertrouwde gezichten. Vandaar ook dat onze nieuwe huisstijl herkenbaar blijft. Ook in 2020: betrouwbare diagnostiek in de buurt.

Een nieuw logo

De nieuwe naam gaat hand in hand met een nieuw beeldmerk, een krachtig en herkenbaar logo. Onze nieuwe uitstraling blijft dicht bij de vorige, met een moderne twist vanwege het NOVUM-deel in onze nieuwe naam. In ons nieuwe logo wordt het groene beeldmerk, het symbool voor de zorg, gevormd uit de ‘n’ en ‘u’ van Diagnovum. Zo is het logo, bestaande uit woord en beeld, één geheel.

 

Praktische gevolgen van de nieuwe naam:

  • Als u DB labaanvraagformulieren gebruikt, kunt u deze gewoon blijven gebruiken in 2020. Als u, na 10 februari 2020, nieuwe formulieren bestelt, krijgt u automatisch Diagnovum formulieren

  • Labaanvragen bij DB via ZorgDomein blijft tot 10 februari 2020 hetzelfde.

  • In de overgangsperiode tot 10 februari houden wij u op de hoogte middels een Countdown Campagne waarbij u vanaf het nieuwe jaar steeds informatie ontvangt via de nieuwsbrief over de naamswijziging. 

Van DB naar Diagnovum

We nemen onze nieuwe naam in gebruik per 10 februari 2020 en gebruiken de komende maanden als overgangsperiode. Wij houden u op de hoogte via deze website, LinkedIn en Facebook en onze patiënten nieuwsbrief. Voor vragen, zorgen of opmerkingen, kunt u ons mailen