EPIC: 30 maart ETZ zondagsdienst

Prikposten DB zijn geopend op 30 maart. Het ETZ houdt een zondagsdienst vanwege livegang EPIC. Spoedpatiënten worden wél gezien op de poliklinieken. U kunt spoedpatiënten insturen via de reguliere weg, zoals op iedere andere werkdag. ETZ doet op 30 maart alleen radiologische spoedonderzoeken. U kunt op 30 maart u materiaal voor Pathologie en Microbiologie gewoon aanbieden aan de koerier van DB.

Poliklinieken en bloedafname ETZ dicht op 30 maart, DB gewoon open                                  Op vrijdag 30 maart houdt het ETZ een zondagsdienst. Dat betekent dat de poliklinieken, bloedafnameposten en Trombosedienst op ETZ Elisabeth, ETZ Waalwijk en ETZ Waalwijk op deze dag gesloten zijn. Spoedpatiënten worden wél gezien op de poliklinieken. U kunt spoedpatiënten insturen via de reguliere weg, zoals op iedere andere werkdag. De prikposten van Diagnostiek Brabant zijn geopend op 30 maart in de ochtend. Zie voor locaties en openingstijden: www.diagnostiekbrabant.nl/locaties.

1e lijns radiologie op vrijdag 30 maart
ETZ Elisabeth en ETZ TweeSteden doen op 30 maart alleen radiologische spoedonderzoeken. Aanvragen van radiologische onderzoeken worden gedaan via ZorgDomein of de afdeling Radiologie. Uitslagen van onderzoeken op 30 maart worden per (beveiligde) e-mail aangeboden. Zo nodig wordt telefonisch contact opgenomen.


Pathologie en Microbiologie op vrijdag 30 maart
Op 30 maart kunt u materiaal gewoon aanbieden aan de koerier van Diagnostiek Brabant. De laboratoria van het ETZ nemen de materialen/monsters in ontvangst ter verwerking.