ETZ - Info Farmocogentica en Suikerabsorptietest aanvragen

Farmacogenetica aanvragen
•    90-95 procent van de Nederlandse bevolking is drager van één of meerdere allelafwijkingen voor de CYP enzymen
•    Van ongeveer 90 geneesmiddelen is inmiddels bekend via welke ‘CYP pathways’ ze worden gemetaboliseerd
•    30-40 van die middelen worden dagelijks in de eerste lijn voorgeschreven (o.a. analgetica en psychofarmaca)
•    De meeste huisartsen voorzien met 30-40 geneesmiddelen de dagelijkse praktijk

•    Patiëntselectie (in overleg met de apotheker): 
     - Mensen die veel bijwerkingen ervaren, met name bij meerdere medicamenten
     - Mensen met non-respons op medicatie, ondanks therapeutische doseringen van geneesmiddelen
     - Mensen met ongewoon hoge of lage plasmaspiegels bij therapeutisch gedoseerde geneesmiddelen
•    Voordelen zijn onder andere: levenslange informatie obv het profiel, voorspellen wordt mogelijk in plaats van ‘trial and error’, het kan een verklaring bieden voor afwijkende plasmaspiegels en toxiciteit kan voorkomen worden
 
Farmacogenetica heeft een plaats tussen alle andere patiënten kenmerken zoals leeftijd, geslacht, lever- en nierfunctie, medicatiegebruik, roken en grapefruitsap drinken, en kan daar niet los van gezien worden. Sommige klachten die mensen ervaren zijn te verklaren vanuit de voornoemde patiënten kenmerken en hebben weinig tot niets te maken met farmacogenetica.
 
U kunt de onderstaande aanvragen in Zorgdomein vanaf week 22 terug vinden, hierbij moet u nog aanvullende vragen invullen zoals Reden aanvraag en Dosering geneesmiddel ook als dit geneesmiddel niet meer in gebruik is.
•    Cytochroom P450 2C19
•    Cytochroom P450 2D6/2C19
•    Cytochroom P450 2C9
•    Cytochroom P450 3A4
•    DPD deficiëntie genotypering
•    TPMT genotypering / Thiopurine methyltransferase genotypering 

Als u geen gebruik maakt van Zorgdomein dient u naast het aanvraagformulier ook het aanvraagformulier Farmacogenetisch onderzoek mee te geven aan de patiënt. Dit formulier kunt u terug vinden in de bepalingenwijzer van het KCHL. Zonder dit aanvraagformulier kan de bepaling niet in behandeling genomen worden.

Suikerabsorptietest aanvragen
Vraagt u een suikerabsorptietest aan voor uw patiënt? Geef dan altijd de informatiebrief mee. Voor kinderen is er een aparte informatiebrief.
Beide informatiebrieven kunt u ook terug vinden en downloaden in de webshop van Diagnostiek Brabant.
 
Er zijn eigenlijk vier mogelijke uitslagen van het onderzoek naar de functie van de dunne darm:
1.    Normale permeabiliteit
2.    Primaire dan wel secundaire hypolactasia
3.    Hyposucrasia
4.    Verhoogde permeabiliteit eci waarbij er gekeken moet of kan worden naar primaire problemen van de dunne darm zoals coeliakie, gastro-enteritis, giardia, Crohn, maligniteit van de dunne darm (zeldzaam), ischemie of NSAID geïnduceerde darmproblemen. Secundair kunt u nog denken aan maag, galblaas of pancreasproblemen.