ETZ Zorgverlenersportaal huisartsen

Het ETZ Zorgverlenersportaal maakt de uitwisseling van gegevens tussen huisartsen en medisch specialisten makkelijker. Huisartsen zien in het EPD zelf rechtstreeks digitaal patiëntgegevens van hun eigen patiënten (gekoppeld aan de AGB-code). Ook kunnen huisartsen via e-mail communiceren met specialisten van het ETZ. Op verzoek van huisartsen wordt het portaal nu versneld uitgerold.

Wat biedt het zorgverlenersportaal?

  • Uitslagen van laboratoriumonderzoeken: dit geldt ook voor eerstelijns onderzoeken aangevraagd bij Diagnostiek Brabant.
  • Uitslagen van pathologische onderzoeken: dit geldt ook voor eerstelijns onderzoeken aangevraagd bij Diagnostiek Brabant.
  • Verslagen van radiologische onderzoeken, ook van eerstelijns onderzoeken aangevraagd bij Diagnostiek Brabant (of radiologische beelden in te zien zijn, is nog niet duidelijk).
  • Inzicht in de actuele medicatielijst.
  • Overzicht van afspraken in het ETZ.
  • Overzicht van opnames in het ETZ.
  • Brieven van medisch specialisten en andere zorgverleners.


Toestemming van Patiënten
Patiënten moeten vooraf toestemming geven voor inzage in hun (ziekenhuis)dossier door een ketenpartner van het ETZ. Nog niet alle patiënten hebben toestemming gegeven. Dit betekent dat u nog niet al uw patiënten vindt in het portaal. Als patiënten geen toestemming geven ontvangen de huisartsen de uitslagen van eerstelijns onderzoeken op dezelfde wijze als voorheen.


Heeft u belangstelling om toegang te krijgen tot het portaal?
Stuur dan een mail naar etzzorgverlenersportaal@etz.nl. Uw verzoek neemt het ETZ dan zo snel mogelijk in behandeling. Elke twee weken krijgen twintig huisartsen via een token toegang tot het portaal. Na een e-learning van ongeveer drie kwartier, die u vanuit huis doorloopt, maakt u snel gebruik van het zorgverlenersportaal.