Introductie CKD-EPI formule

Introductie van de CKD-EPI formule voor de schatting van de glomerulaire filtratie snelheid (GFR). Vanaf week 12 is het KCHL de geschatte glomerulaire filtratiesnelheid gaan rapporteren op basis van een verbeterde formule, de CKD-EPI formule. De huidige eGFR-MDRD zal tijdelijk nog mee gerapporteerd worden om te wennen aan de nieuwe formule. De gehele nieuwsbrief vanuit KCHL over de CKD-EPI formule leest u hier.