Nascholing huisartsen 9 oktober: "bariatrie gaat vooral over levensstijl"

Het multidisciplinaire team van het Obesitas Centrum ETZ bestaat uit verpleegkundig specialisten, internisten, gastrointestinaal chirurgen, diëtisten, psychologen en fysiotherapeuten De scholing op 9 oktober jl. gaf een kijkje in de 'keuken' van de bariatrie. Ruim 20 huisartsen woonden deze nascholing bij en waren enthousiast. Zij beoordeelden de bijeenkomst met een gemiddelde van een 8+.

Bariatrie gaat vooral over levensstijl

Vanuit vier disciplines: verpleegkundig specialisten, gastrointestinale chirurgen, psychologie en fysiotherapie, werd een presentatie gegeven waarbij steeds werd benadrukt dat de ingreep (gastric bypass of gastric sleeve) slechts een onderdeel is van het traject dat de patiënt ingaat. Het gaat uiteindelijk meer om levensstijl, dan dat er een operatie heeft plaatsgevonden. Nazorg gebeurt met name door de verpleegkundig specialist en door de huisarts en is dan ook van groot belang.

Wanneer bariatrie?

Steeds meer Nederlanders lijden aan overgewicht, intussen wel 40%. Bij de inwoners van Tilburg zou dit percentage maar liefst op 50% liggen. Wanneer overgewicht om verschillende redenen een dusdanig groot probleem en vaak ook gezondheidsrisico vormt, wordt bariatrie overwogen. Niet alle patiënten komen in aanmerking, dit wordt weloverwogen, vanuit alle invalshoeken en disciplines besloten. Ongeveer een week na aanmelding wordt met de patiënt een datum gepland, waarop zorgverleners van alle specialismen tijdens één dagdeel de patiënt zien. Een dergelijke afspraak kan al ongeveer na vier weken plaatsvinden.