Update edifact-berichtverkeer

UPDATE 3 over de geconstateerde problemen met het Edifact-berichtenverkeer, naar aanleiding van de ingebruikname van het nieuwe EPD.
 
Als aanvulling op de mail van donderdag 5 april (UPDATE 2) vinden we het fijn u te kunnen melden dat alle in dit bericht genoemde problemen inmiddels zijn opgelost! Tests wijzen dit uit.

Nogmaals onze excuses voor het ongemak!!
 

  

Als u onverhoopt toch nog problemen constateert, verzoeken wij u vriendelijk die aan ons te melden. Dat kan door een mail te sturen naar verstoring@diagnostiekbrabant.nl.
Met vermelding van:
Het soort bericht dat u ontvangen heeft, bijvoorbeeld: labuitslag, overplaatsing, etc.
De naam en geboortedatum van de patiënt waarop het bericht betrekking heeft.


U kunt ook bellen naar Diagnostiek Brabant: (013) 539 36 36. Met behulp van deze informatie kunnen we vervolgens gericht zoeken naar de bron van het probleem.


Neem a.u.b. ook contact op als u nog patiëntgegevens mist, of als u een selectie van het eerder ontvangen berichtenverkeer wenst te ontvangen.