VGZ: Diagnostiek Brabant definitief regievoerder integrale diagnostiek regio Bravis

DB is vanaf 1 januari 2020 voorkeursleverancier van VGZ voor de eerstelijnslaboratoriumdiagnostiek en trombosezorg in de regio van het Bravis ziekenhuis. De huidige dienstverlening vanuit DB en vanuit de trombosedienst Bravis ziekenhuis worden op dezelfde wijze gecontinueerd in 2020. Dat betekent nog steeds betrouwbare diagnostiek in de buurt.

Zorgverzekeraar VGZ heeft op 7 november jl. definitief Diagnostiek Brabant (DB) aangewezen als regievoerder voor eerstelijnslaboratoriumdiagnostiek en trombosezorg vanaf 2020 in de GHOR-regio’s Midden- en West-Brabant en Zeeland. Eerstelijnslaboratoriumdiagnostiek omvat bloedonderzoek en onderzoek van ander lichaamsmateriaal, bijvoorbeeld weefsel of urine.

DB is uiteraard blij met deze keuze en waardering door de zorgverzekeraar, evenals onze samenwerkingspartners: het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis, Amphia Ziekenhuis, ZorgSaam Ziekenhuis, Adrz en - uiteraard - Bravis Ziekenhuis.

Integrale diagnostiek

DB is een stichting voor de eerstelijn en werkt samen met de laboratoria van het ziekenhuis. Deze werkwijze stimuleert schaalvergroting en samenwerking over de disciplines heen. DB verzorgt de bloedafname voor huisarts, verloskundige, trombosedienst én specialist van Bravis ziekenhuis, waardoor een patiënt voor meerdere aanvragers op hetzelfde moment terecht kan voor de bloedafname op één van de prikposten in de buurt. De informatievoorziening van DB is erop gericht om de samenwerking tussen huisarts en ziekenhuis/specialist te vergemakkelijken. Zo is een uitslag van een bloedafname aangevraagd door een huisarts, ook direct beschikbaar voor de specialist indien nodig voor een vervolgbehandeling of spoedsituatie. Ook voorkomen we hierdoor dat, wanneer een patiënt wordt verwezen naar het ziekenhuis, deze patiënt twee keer bloed moet laten prikken.

Duurzame diagnostiek

De eerstelijnslaboratoriumdiagnostiek is op regionaal niveau georganiseerd door de samenwerking met het ziekenhuis. DB maakt in de regio’s Roosendaal en Bergen op Zoom gebruik van de bestaande infrastructuur van Bravis. Een aanpak waarbij in het belang van de patiënt, regionale keuzes en verbindingen worden gemaakt voor duurzame diagnostiek. Door de samenwerking met het ziekenhuis kan DB op langere termijn dezelfde service en dienstverlening handhaven.

De huidige werkwijze van DB in samenwerking met het Bravis ziekenhuis sluit daarmee goed aan bij het streven naar zinnige en zuinige, patiëntvriendelijke zorg in de eerstelijnsdiagnostiek en DB is verheugd dat dit door VGZ wordt gehonoreerd middels de gunning.