Wijziging inloop Radiologie

Het nieuwe Elektronische Patiënten Dossier dat het ETZ op 31 maart in gebruik neemt, vraagt om een uniforme werkwijze. Voor Radiologie betekent dit dat de inloopmogelijkheden voor patiënten gelijk moeten worden getrokken. Daarmee komt het inloopspreekuur echografie voor patiënten op ETZ Waalwijk te vervallen per 31 maart. Radiologisch onderzoek wordt vanaf 31 maart alleen nog op afspraak gedaan.

Dit zal in het begin wennen zijn, maar we denken dat dit op termijn juist meer duidelijkheid geeft voor aanvragers en patiënten. Het echo inloopspreekuur in Waalwijk zorgde geregeld voor een lange wachttijd, wat niet wenselijk is voor patiënten. Tevens was de patiënt niet altijd goed voorbereid omdat vooraf onvoldoende uitleg kon worden gegeven. Daarnaast is de toegangstijd op orde. Er zijn voldoende plaatsen om snel geholpen te kunnen worden.

Dit brengt per 3 april de volgende wijzigingen met zich mee:
• Voor radiologisch onderzoek belt de patiënt de afdeling Radiologie om een afspraak te maken.
De toegangstijd voor echografie is gemiddeld 2 tot 3 dagen. Voor ‘gewone’ foto’s kan de patiënt dezelfde dag nog terecht.
• Voor spoed, bijvoorbeeld bij verdenking DVT of appendicitis, zijn voor echografie dagelijks spoedplaatsen beschikbaar op de drie ETZ-locaties.
We verzoeken u hiervoor de volgende werkwijze aan te houden.
Uw doktersassistent neemt contact op met Radiologie op de voorkeurslocatie:
ETZ Elisabeth:           (013) 221 80 13
ETZ TweeSteden:      (013) 221 56 15
ETZ Waalwijk:           (013) 221 76 59

De secretaresse van Radiologie weet welke plaatsen nog beschikbaar zijn en reserveert deze plek. Mochten de plekken onverhoopt opgevuld zijn, dan kan de huisarts contact opnemen met de radioloog. De secretaresse verbindt u door met de radioloog. We verzoeken u met klem om alleen patiënten in te sturen die na hun onderzoek voor hun gezondheid nog dezelfde dag behandeld moeten worden.