Wijziging methode calprotectine

De bepaling van calprotectine in feces wordt gebruikt als eerste screening bij patiënten met diarree en buikklachten. Lage calprotectine concentraties in feces worden gemeten bij patiënten met prikkelbare darmsyndroom (IBS). 

Wat wordt getest?
Calprotectine, een ontstekingsremmend eiwit, bevindt zich in ontstekingscellen
zoals de neutrofiele granulocyten. Bij IBD vormen
zich ontstekingscellen in de wanden van de maag en de darmen.
Een goede maat voor het aantal ontstekingscellen in het maagdarmkanaal
is de calprotectine concentratie in feces.
 

Wijziging in meettechniek

Het calprotectine eiwit in feces wordt geanalyseerd met behulp
van een sandwich-immunoassay. Onze huidige assay
(Phadia) wordt in week 5 (2018) vervangen door een kwalitatief
meer robuuste meetmethode (Diasorin).
 
Uit de validatie blijkt dat de nieuwe en huidige meetmethode
goed correleren, maar dat de absolute waarden van calprotectine
in feces met de nieuwe methode gemiddeld 27% lager liggen. In
individuele monsters kan dit verschil groter of kleiner zijn. Dit is te
wijten aan de consistentie van de feces ( pre-analytische factor). 
Bij de ene patiënt is de feces homogener dan bij de andere
patiënt.
 

Gevolgen van de overstap op een andere meettechniek

  • Bij het monitoren van een patiënt is het mogelijk dat de waarde van de calprotectine concentratie verandert ten gevolge van de overstap op de gewijzigde techniek.
  • De hoogst gemeten waarde wordt 8000 µg/g. (Voor de oude methode was dit 3000 µg/g ).
  • De bepalingsfrequentie van calprotectine in feces blijft 2 keer per week, maar omdat de methode robuuster is zal de doorlooptijd verbeteren.
  • In de rapportage wordt een opmerking geplaatst “gewijzigde methode, waarde gemiddeld 27% lager”.

Referentiewaarden

De klinische beslisgrens van 50 µg/g blijft gehandhaafd, omdat deze
in de literatuur algemeen gehanteerd wordt (onafhankelijk van
de assay ). Calprotectine concentraties lager dan 50 µg/g duiden
op IBS, waardoor patiënten met deze uitslag een invasieve coloscopie
bespaard kan blijven (hoge negatief voorspellende waarde).