Nieuws

ETZ- Terugblik scholingsavond doktersassistenten 3 april

Op 3 april heeft de scholingsavond van DB voor doktersassistenten plaats gevonden. De opkomst was enorm, maar liefst 110 doktersassistenten waren aanwezig deze avond. Het was een leerzame avond met de volgende onderwerpen; Labonderzoek en uitslagen door Remco Horsen, klinisch chemicus ETZ en Onvervulde kinderwens door Esther Geenen, fertiliteitsarts, en Peggy van der Sanden, verpleegkundig consulent fertiliteit.

De volgende scholing voor doktersassistenten staat gepland op

Lees verder »

ETZ- Geen controle-afname meer nodig bij gebruik Coaguchek INR-Strips

In oktober 2018 hebben het KCHL en de Trombosedienst besloten om bij een hoge INR uitslag, deze waarde te controleren met een veneuze afname. Dit was het gevolg van een probleem met de CoaguChek strips, waardoor er in sommige gevallen onacceptabel grote verschillen werden gezien tussen de Coaguchek en laboratoriumwaarden. De Coaguchek wordt gebruikt in zowel het ETZ als bij thuisprikken door Diagnostiek Brabant en bij het zelfmeten door patiënten van de Trombosedienst.

Lees verder »
Uitbreiding DB: samenwerking Bravis ziekenhuis van start per 1 februari

Uitbreiding DB: samenwerking Bravis ziekenhuis van start per 1 februari

Op donderdag 13 december 2018 hebben het Bravis ziekenhuis en Diagnostiek Brabant (DB) een samenwerkingsovereenkomst getekend. Vandaag, 1 februari, zijn we officieel van start. Volgende week ontvangen we dan ook graag de eerste patiënten op een DB prikpost in de regio West-Brabant waarna het bloed wordt vervoerd naar de laboratoria van Bravis. Van aanvraag tot uitslag! We zijn trots dat we, naast de samenwerking met het ETZ ziekenhuis, nu ook in deze nieuwe regio de lokale zorgketen gaan versterken. 
Lees verder »

ETZ - Extra aandacht en acties nodig bij gebruik Coaguchek INR-strips

Vanuit de leverancier van de Coaguchek-INR-Strips zijn alle klanten op de hoogte gesteld van een probleem, waardoor er in sommige gevallen onacceptabel grote verschillen worden gezien tussen de Coaguchek en laboratoriumwaarden. Dit betreft alle INR-strips die op dit moment in gebruik zijn voor Coaguchek POCT bepalingen, in zowel het ETZ als bij thuisprikken door Diagnostiek Brabant en bij het zelfmeten door patiënten van de Trombosedienst. De gebruikers zijn reeds op de hoogte gebracht.

Lees verder »

ETZ - Info Farmocogentica en Suikerabsorptietest aanvragen

Farmacogenetica aanvragen
•    90-95 procent van de Nederlandse bevolking is drager van één of meerdere allelafwijkingen voor de CYP enzymen
•    Van ongeveer 90 geneesmiddelen is inmiddels bekend via welke ‘CYP pathways’ ze worden gemetaboliseerd
•    30-40 van die middelen worden dagelijks in de eerste lijn voorgeschreven (o.a. analgetica en psychofarmaca)
•    De meeste huisartsen voorzien met 30-40 geneesmiddelen de dagelijkse praktijk

Lees verder »

Laboratoriumdiagnostiek bij Geriatrie

Bij de aanvraag van laboratoriumdiagnostiek streven het KCHL en DB naar een zo efficiënt en rationeel mogelijk aanvraagpatroon. Dit is gebaseerd op huidige richtlijnen en standaarden van de NHG en NVKC, eventueel aangevuld met lokale afspraken en/of wensen. Bovendien willen we zo patiëntvriendelijk mogelijk omgaan met afgenomen materiaal, door dit efficiënt te gebruiken, met zo min mogelijk bloedafnames.

Lees verder »

ETZ Zorgverlenersportaal huisartsen

Het ETZ Zorgverlenersportaal maakt de uitwisseling van gegevens tussen huisartsen en medisch specialisten makkelijker. Huisartsen zien in het EPD zelf rechtstreeks digitaal patiëntgegevens van hun eigen patiënten (gekoppeld aan de AGB-code). Ook kunnen huisartsen via e-mail communiceren met specialisten van het ETZ. Op verzoek van huisartsen wordt het portaal nu versneld uitgerold.

Lees verder »

Leveringsproblemen suikerdrank SAT

De leveringsproblemen mbt de suikerdrank zijn opgelost. Patiënten kunnen zich melden op de bloedafname ETZ voor de SAT. U kunt het instructieformulier SAT downloaden ( zie webshop) en aan de patient meegeven.
 

Lees verder »

Maatschappelijk verslag 2017

Onlangs is ons maatschappelijk jaarverslag gepubliceerd. Hierin leest u meer over DB als organisatie. Onder andere het profiel van DB, het bestuur, toezicht, bedrijfsvoering  en beleid worden verder toegelicht.

U kunt het maatschappelijk verslag hier lezen.
 

Lees verder »

Nieuw initiatief bloedafname DB en JBZ

Diagnostiek Brabant (DB) en het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) starten met het initiatief om voor elkaar de bloedafnames te verrichten op twee prikposten in het werkgebied Midden Brabant.
 
Met dit initiatief bieden we de inwoners in het adherentiegebied, van de ziekenhuizen JBZ en ETZ, de mogelijkheid om ‘in de buurt’ bloedafnames te laten verrichten. Door een efficiënte logistieke afstemming zorgen het JBZ en DB ervoor dat uitslagen zonder vertraging bij de aanvragers beschikbaar zijn.

Lees verder »