Nieuws

ETZ - Info Farmocogentica en Suikerabsorptietest aanvragen

Farmacogenetica aanvragen
•    90-95 procent van de Nederlandse bevolking is drager van één of meerdere allelafwijkingen voor de CYP enzymen
•    Van ongeveer 90 geneesmiddelen is inmiddels bekend via welke ‘CYP pathways’ ze worden gemetaboliseerd
•    30-40 van die middelen worden dagelijks in de eerste lijn voorgeschreven (o.a. analgetica en psychofarmaca)
•    De meeste huisartsen voorzien met 30-40 geneesmiddelen de dagelijkse praktijk

Lees verder »

Laboratoriumdiagnostiek bij Geriatrie

Bij de aanvraag van laboratoriumdiagnostiek streven het KCHL en DB naar een zo efficiënt en rationeel mogelijk aanvraagpatroon. Dit is gebaseerd op huidige richtlijnen en standaarden van de NHG en NVKC, eventueel aangevuld met lokale afspraken en/of wensen. Bovendien willen we zo patiëntvriendelijk mogelijk omgaan met afgenomen materiaal, door dit efficiënt te gebruiken, met zo min mogelijk bloedafnames.

Lees verder »

ETZ Zorgverlenersportaal huisartsen

Het ETZ Zorgverlenersportaal maakt de uitwisseling van gegevens tussen huisartsen en medisch specialisten makkelijker. Huisartsen zien in het EPD zelf rechtstreeks digitaal patiëntgegevens van hun eigen patiënten (gekoppeld aan de AGB-code). Ook kunnen huisartsen via e-mail communiceren met specialisten van het ETZ. Op verzoek van huisartsen wordt het portaal nu versneld uitgerold.

Lees verder »

Leveringsproblemen suikerdrank SAT

De leveringsproblemen mbt de suikerdrank zijn opgelost. Patiënten kunnen zich melden op de bloedafname ETZ voor de SAT. U kunt het instructieformulier SAT downloaden ( zie webshop) en aan de patient meegeven.
 

Lees verder »

Maatschappelijk verslag 2017

Onlangs is ons maatschappelijk jaarverslag gepubliceerd. Hierin leest u meer over DB als organisatie. Onder andere het profiel van DB, het bestuur, toezicht, bedrijfsvoering  en beleid worden verder toegelicht.

U kunt het maatschappelijk verslag hier lezen.
 

Lees verder »

Nieuw initiatief bloedafname DB en JBZ

Diagnostiek Brabant (DB) en het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) starten met het initiatief om voor elkaar de bloedafnames te verrichten op twee prikposten in het werkgebied Midden Brabant.
 
Met dit initiatief bieden we de inwoners in het adherentiegebied, van de ziekenhuizen JBZ en ETZ, de mogelijkheid om ‘in de buurt’ bloedafnames te laten verrichten. Door een efficiënte logistieke afstemming zorgen het JBZ en DB ervoor dat uitslagen zonder vertraging bij de aanvragers beschikbaar zijn.

Lees verder »

Lustrumsymposium DB

“Diagnostiek Brabant (DB) bestaat vijf jaar! En dat vinden wij een mooie mijlpaal om te vieren.” 
Na vijf jaar DB kijken de drie directieleden, Sandra van Amelsfoort, Karel-Jan van Tuijn en Jobien Olijhoek, vol trots terug: "Wij kijken terug op vijf mooie jaren waarin wij écht een bijdrage hebben geleverd aan de verbinding tussen de eerste- en tweedelijnszorg." 
Symposium
Op donderdag 7 juni organiseert DB voor relaties en samenwerkingspartners een lustrumsymposium om deze mijlpaal te vieren.
Lees verder »

Wijziging openingstijden prikposten

Tijdens de komende feestdagen vrijdag 27 april (Koningsdag), donderdag 10 mei (Hemelvaart) en maandag 21 mei (2e Pinksterdag) zijn alle prikposten gesloten.

Meer informatie omtrent openingstijden prikposten vind u hier.

Lees verder »

Introductie CKD-EPI formule

Introductie van de CKD-EPI formule voor de schatting van de glomerulaire filtratie snelheid (GFR). Vanaf week 12 is het KCHL de geschatte glomerulaire filtratiesnelheid gaan rapporteren op basis van een verbeterde formule, de CKD-EPI formule. De huidige eGFR-MDRD zal tijdelijk nog mee gerapporteerd worden om te wennen aan de nieuwe formule. De gehele nieuwsbrief vanuit KCHL over de CKD-EPI formule leest u hier.

Lees verder »

Update edifact-berichtverkeer

UPDATE 3 over de geconstateerde problemen met het Edifact-berichtenverkeer, naar aanleiding van de ingebruikname van het nieuwe EPD.
 
Als aanvulling op de mail van donderdag 5 april (UPDATE 2) vinden we het fijn u te kunnen melden dat alle in dit bericht genoemde problemen inmiddels zijn opgelost! Tests wijzen dit uit.

Nogmaals onze excuses voor het ongemak!!
 

Lees verder »