Disclaimer

De website van Diagnostiek Brabant (DB) biedt patiënten, verwijzers en overige geïnteresseerden informatie over de gang van zaken en ontwikkelingen van DB.
 
Ondanks de zorg en aandacht voor de actualisering en de juistheid van de gegevens kan het voorkomen dat de informatie niet (meer) volledig of niet (meer) juist is. Aan de informatie die is opgeslagen in www.diagnostiekbrabant.nl kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
 
Veiligheid
Met de groots mogelijke zorg probeert DB de website te beschermen tegen ongewild bezoek van personen en/of virussen. Mocht het toch zo zijn, dan heeft DB hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

Copyright
Alle (auteurs)rechten op de inhoud van deze website zoals teksten, afbeeldingen of informatie in andere vorm, komen toe aan DB. De informatie op deze website mag, ongeacht de verschijningsvorm, niet worden gewijzigd, gereproduceerd of gedistribueerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DB.

Links
Op de website van het DB staan links naar andere websites. Deze sites worden niet door het DB beheerd en het DB is niet verantwoordelijk voor de inhoud hiervan. 

Contact
Deze website wordt gemaakt onder verantwoordelijkheid van de directie DB. Voor vragen over en reacties op de site kunt u contact opnemen met info@diagnostiekbrabant.nl.