Kwaliteit

Diagnostiek Brabant (DB) streeft naar een kwalitatief goede dienstverlening voor patiënten en zorgverleners. Op deze pagina leest u hoe wij onze kwaliteit zo hoog mogelijk proberen te houden.

Accreditatie

Na een toetsing in september 2016 heeft de Raad voor Accreditatie een geschreven garantie afgegeven dat ons product (monsterafname, het bijbehorende proces en de diensten) voldoet aan de specifieke vereisten van de norm. De door ons opgestelde kwaliteitseisen zijn voldoende geborgd waarmee we voldoen aan de gestelde criteria en daarmee de accreditatie behaald hebben. In april 2017 vond een controle plaats, ook deze toetsing werd positief beoordeeld.

Prestatie-indicatoren

DB streeft naar een kwalitatief goede dienstverlening voor de patiënt. Hiervoor hebben wij zogeheten prestatie-indicatoren opgesteld. De prestatie-indicatoren van het 4e kwartaal van 2017 leest u hier.

Eerdere prestatie-indicatoren kunt u hieronder raadplegen:
3e kwartaal 2017
2e kwartaal 2017
1e kwartaal 2017
 
Tips?
Heeft u tips hoe wij onze dienstverlening kunnen verbeteren? Neem dan contact met ons op.