Keuringen

U heeft voor het rijbewijs dat u wilt halen of voor verlenging van uw rijbewijs een medische verklaring nodig. Voor mensen van 70 jaar en ouder mag uw huisarts of behandelend specialist u keuren, maar doorgaans verwijzen zij u door naar een onafhankelijke collega. Dit om de vertrouwensrelatie tussen huisarts en patiënt niet te verstoren. Diagnostiek Brabant (DB) verzorgt deze onafhankelijke medische keuringen voor het verkrijgen of behouden van uw rijbewijs door een eigen keuringsarts. Ook voor andere medische verklaringen, sportkeuringen en hypotheek/levensverzekering-keuringen kunt u bij DB terecht.
 

Wat kunt u verwachten?

Het onderzoek bestaat uit de volgende elementen:

  • beoordeling van de Eigen Verklaring; 
  • gesprek met de arts; 
  • bloeddrukmeting;
  • oogonderzoek zonder en eventueel met bril/ contactlenzen; 
  • urine-onderzoek.

Het gehele onderzoek duurt gemiddeld 20 minuten.

Waar kunt u terecht?

Dit onderzoek wordt uitgevoerd op de onderzoekslocatie van Diagnostiek Brabant.

Meer informatie

In de folder Medische keuring rijbewijs leest u meer informatie.