Uitslag van uw onderzoek

Het afgenomen materiaal wordt meestal dezelfde dag geanalyseerd in het laboratorium van het ETZ locatie Elisabeth, tenzij het op een ander laboratorium onderzocht moet worden.

Wanneer krijgt u de uitslag?

Meestal is de uitslag van het bloedonderzoek of ander afgenomen materiaal aan het einde van de dag bekend. Houd er rekening mee dat sommige uitslagen een week in beslag kunnen nemen.

De uitslag wordt digitaal naar de zorgverlener gestuurd. De zorgverlener bespreekt met u de uitslag telefonisch of tijdens een afspraak op een met u afgesproken tijdstip. U maakt deze afspraak zelf.

Het is niet mogelijk om zelf uitslagen bij het laboratorium op te vragen. Dit heeft als reden dat uw arts bekend is met uw persoonlijk dossier en eventueel andere lopende onderzoeken. Alleen uw arts kan conclusies trekken voor de diagnose of behandeling.