Zorgverlener

Diagnostiek Brabant (DB) organiseert diagnostiek zo dicht mogelijk bij uw patiënten in de buurt. Wij hebben een wijkgerichte benadering. Dit houdt in dat wij diagnostiek verzorgen in of om de huisartsenpraktijk, verloskundigepraktijk of voor een instelling. Tevens verzorgen we de bloedafname voor specialisten uit het ziekenhuis en voor de trombosedienst (zie samenwerkingspartners).

We werken hiervoor samen met de ziekenhuizen in uw regio (op dit moment kent DB een samenwerking met het Elisabeth-Tweesteden ziekenhuis en een samenwerking met het Bravis ziekenhuis). De laboratoria van de ziekenhuizen (het adres van de aanvrager van diagnostiek bepaalt waar het bloed/materiaal naar toe gaat, dit is regio gebonden) verzorgen voor DB de bepalingen van diverse monsters. De informatievoorziening tussen eerste- en tweedelijn verloopt hierdoor optimaal. Dit voorkomt dubbeldiagnostiek én maakt dat u, en de patiënt, kunt vertrouwen op de uitslag.

Nascholingsagenda

DB organiseert regelmatig nascholingen voor zorgverleners. Bekijk hier de nascholingsagenda.

Recente Nieuwsberichten