Anderhalvelijnszorg

Diagnostiek Brabant (DB) voert regelmatig gesprekken met specialisten in de ziekenhuizen over anderhalvelijnszorg.

Wat is anderhalvelijnszorg?

  • Is het grensvlak van complexe of chronische eerstelijnszorg en eenvoudige tweedelijnszorg.
  • Combineert de toegankelijkheid van de eerstelijn met de specifieke kennis en diagnostiek van de tweedelijn. 
  • Is gericht op betere gezondheid, lagere kosten en betere kwaliteit van zorg.
  • De patiënt staat centraal.

Om anderhalvelijnszorg mogelijk te maken is een goede samenwerking tussen de eerste en tweede lijn van zeer groot belang. DB faciliteert deze samenwerking. Dit alles natuurlijk met het oog op de wensen en behoeften van de patiënt.

Voorbeelden

Het voorkomen van dubbeldiagnostiek en het rechtstreeks aanvragen van een MRI knie zijn goede voorbeelden van patiëntgerichte samenwerkingen.

Voorkomen dubbeldiagnostiek
Een uitslag van een bloedafname bij DB, aangevraagd door de huisarts en bij verwijzing naar een specialist voor een vervolgonderzoek, is ook direct beschikbaar voor de behandelend specialist. Dat is niet alleen heel handig voor de specialist in het ETZ, het voorkomt ook dubbeldiagnostiek. Dat wil zeggen dat DB voorkomt dat een patiënt twee keer bloed moet laten afnemen en dus ook twee keer moet betalen.

Rechtstreeks aanvragen MRI-knie
Sinds oktober 2015 biedt DB huisartsen de mogelijkheid om rechtstreeks een MRI knie aan te vragen zonder verwijzing naar de 2e lijn. Deze patiëntvriendelijke oplossing zorgt voor weinig belasting voor de huisarts omdat het gehele (administratieve) proces volledig  wordt ondersteund door DB. Daarnaast hoeft een patiënt niet meer langs de polikliniek orthopedie, wat voor een patiënt veel tijdswinst oplevert.