Fundusfotografie (oogonderzoek)

U kunt uw patiënten (regio ETZ) doorverwijzen naar Diagnostiek Brabant (DB) voor fundusfotografie (oogonderzoek). Hiervoor heeft DB een contract met de zorggroep RCH Midden-Brabant.
 
Indicaties
De fundusfoto is een goede methode voor screenen op diabetische retinopathie. In aanmerking komen patiënten met diabetes mellitus type 2 zonder reeds vastgestelde oogaandoeningen.
 
Contra-indicaties
De belangrijkste absolute contra-indicatie voor oogdruppelen met tropicamide is (nauwe kamerhoek) glaucoom. Ook een eerdere allergische reactie op tropicamide is een absolute contra-indicatie voor oogdruppelen.
 

Aanvragen

Fundusfotografie kunt u aanvragen via ZorgDomein of via een aanvraagformulier. Aanvraagformulieren zijn te downloaden in de webshop.
 

Locatie

Dit onderzoek wordt uitgevoerd op de onderzoekslocatie van Diagnostiek Brabant.
 

Uitslag

De uitslag wordt beoordeeld door een bevoegd arts van het ziekenhuis uit uw regio. De uitslag ontvangt u digitaal in uw HIS.