Instelling

Diagnostiek Brabant (DB) verzorgt in samenwerking met de laboratoria vanuit ziekenhuizen (regio Tilburg/Waalwijk betreft dit ETZ, regio Bergen op Zoom betreft dit Bravis) laboratorium- en overige onderzoeken voor instellingen, waaronder GGZ-instellingen, penitiaire inrichtingen, TBS-klinieken, asielzoekerscentra, revalidatiecentra, verpleeg- en verzorgingshuizen en zorginstellingen voor mensen met een beperking.

Wij ondersteunen u graag op de volgende gebieden:

  • Diagnostiek: bloedafname, urine-onderzoek, laboratoriumonderzoek, functieonderzoek, Hepatitis B vaccinatie/titerbepaling, geneesmiddelspiegelbepaling, etc. DB kan bloedafnames in een instelling doen, maar ook patiënten oproepen om naar een prikpost te komen.
  • Ondersteuning bij toelichting op uitslagen door specialisten: klinisch chemicus, microbioloog, radioloog en/of gynaecoloog.

Contact

Wilt u de mogelijkheden voor een samenwerking met ons bespreken? Neem dan contact met ons op.