Betrouwbare diagnostiek in de buurt
Zoek uw prikpost:
 

Nieuwsbrief DB

Recent is er weer naar alle huisartsen en verloskundigen een nieuwsbrief DB verstuurt. Hierin komen de volgende onderwerpen aan bod:
- Open Dag laboratoria 6 oktober
- Toename Zorgdomein
- Scholingsavond verloskunde
- Endoscopie
- Pluim ontvangen
- Echo op lokatie Berkel-Enschot en Udenhout
- Nieuw lid Raad van Advies
- Onderhandelingen Zorgverzekeraars
- Lean in de huisartsenpraktijk
- Nieuw lid Raad van Toezicht

Om de gehele nieuwsbrief te kunnen lezen klikt op deze link.

 

lees verder ›

Trots! Het rapportcijfer dat u ons geeft: 8.2

Uit het patiënt-tevredenheidsonderzoek is gebleken dat:

- 98% van de clienten tevreden is over de openingstijden van de prikposten DB.

- 97% van de clienten zijn tevreden tot zeer tevreden over de medewerkers van DB met betrekking tot de ontvangst, de bloedafname, het geven van informatie, de bejegening en professionaliteit.

- 83% van de clienten geeft aan minder dan 15 min. te moeten wachten voor een bloedafname.

lees verder ›