Betrouwbare diagnostiek in de buurt
Zoek uw prikpost:
 

Kwaliteit

Patiënttevredenheidsonderzoek 2017
Uit het patiënttevredenheidsonderzoek blijken onze patiënten zeer tevreden te zijn over onze dienstverlening. We worden beoordeeld met een gemiddeld cijfer van 8,9!. Een mooi cijfer waar we trots op zijn!

Onderzoek
In de maanden september en oktober hielden wij een patiënttevredenheidsonderzoek. Bij onze prikposten en online is de enquête afgenomen. Het onderzoek was gericht op al onze dienstverlening rondom bloedafname. In totaal vulde 287 patiënten de enquête in.

Tevredenheid prikposten en bloedafname
Patiënten zijn vooral tevreden over de openingstijden en de locatie van de prikposten. Daarnaast zijn patiënten erg te spreken over de bloedafname zelf, de hygiëne, de wachttijden en de professionaliteit van de medewerker. Ook worden vragen van patiënten naar tevredenheid beantwoord en is men tevreden over de informatie op de website.

Aandachtspunten
Enkele punten van aandacht zijn de privacy in bloedafname ruimte met twee medewerksters, parkeergelegenheid, telefonische bereikbaarheid en de vindbaarheid van informatie op de website. Onze opvolgingen leest u in het onderzoeksrapport op pagina 5.
 
 
Prestatie-indicatoren
DB streeft naar een kwalitatief goede diensverlening voor u als patiënt. Hiervoor hebben wij zogeheten prestatie-indicatoren opgesteld.
 
De prestatie-indicatoren van het 3e kwartaal van 2017 leest u hier.
 
Eerdere prestatie-indicatoren kunt u hieronder raadplegen:
2e kwartaal 2017
1e kwartaal 2017
4e kwartaal 2016
 
 
 
Heeft u tips hoe wij onze dienstverlening kunnen verbeteren? Laat het ons weten door een e-mail te sturen naar info@diagnostiekbrabant.nl.
 
Accreditatie
Na een toetsing in september 2016 heeft de Raad voor Accreditatie een geschreven garantie afgegeven dat ons product (monsterafname, het bijbehorende proces en de diensten) voldoet aan de specifieke vereisten van de norm. De door ons opgestelde kwaliteitseisen zijn voldoende geborgd waarmee we voldoen aan de gestelde criteria en daarmee de accreditatie behaald hebben. In april 2017 vond een controle plaats, ook deze toetsing werd positief beoordeeld.